Prawo medyczne

  • prowadzenie spraw cywilnych o odszkodowanie i zadośćuczynienie wskutek tzw. błędu w sztuce lekarskiej,
  • prowadzenie spraw karnych dotyczących tzw. błędu w sztuce lekarskiej, w tym spraw dotyczących wykonania zabiegu bez zgody pacjenta i spowodowania uszczerbku na zdrowiu,
  • obsługa prawna podmiotów leczniczych