Prawo rodzinne

  • sprawy o rozwód i separację,
  • spawy o podział majątku i zniesienie wspólności majątkowej,
  • sprawy alimentacyjne - podwyższenie lub obniżenie alimentów,
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenia ojcostwa,
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.