adw. Marta Wiaterek +48 604 324 347
adw. Marcin Duda +48 721 210 007

Zakres prowadzonej praktyki

  • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych, w tym obrona w sprawach karnych na terenie całej Polski
  • odszkodowania i zadośćuczynienia
  • sporządzanie pism procesowych, przedsądowych wezwań do zapłaty
  • prawo medyczne
  • prawo cywilne
  • prawo karne i prawo wykroczeń
  • prawo gospodarcze
  • prawo administracyjne

Adwokat Marcin Duda świadczy usługi prawne w językach polskim, angielskim i rosyjskim.

Wykształcenie

Ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Śląskim.

Doświadczenie

Mecenas Marcin Duda posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, które zdobył pracując w jednej z wiodących polskich Kancelarii prawnych. Pracując w Dziale Organizacyjno-Prawnym w jednej z wiodących polskich firm medycznych nabył doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych.

Mecenas Marcin Duda posiada również rozległą praktykę reprezentowania klientów w postępowaniach przed sądami, zarówno w sprawach karnych o podłożu gospodarczym jak i cywilnych, w tym w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia za tzw. błędy w sztuce lekarskiej. Współpracuje z kancelariami adwokackimi na Śląsku i w innych regionach kraju.

Działalność branżowa

Mecenas Marcin Duda jest prelegentem na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach prawniczych oraz jest autorem bądź współautorem artykułów i publikacji, w tym m.in. w monografii pod redakcją dr-a hab. Wojciecha Dadaka i Michała Słobosza pn. Przestępczość Przeciwko Prawom Własności Intelektualnej, w pracy zbiorowej pod redakcją dr hab. Aleksandry Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej pn. Globalne Konteksty Poszanowania Praw i Wolności Człowieka oraz w monografii pod redakcją naukową dr-a hab. Wojciecha Dadaka pn. Dyskryminacja w Przestępczość. Przestępstwa Motywowane Uprzedzeniami.