adw. Marta Wiaterek +48 604 324 347
adw. Marcin Duda +48 721 210 007

Zakres świadczonych usług

  • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, wzorów umów i innych niezbędnych aktów stosunku prawa pracy,
  • doradztwo w związku z kontrolą pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy,
  • audyty dokumentacji pracowniczej,
  • reprezentacja w postępowaniach z zakresu prawa pracy,
  • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • dochodzenie odszkodowań za należne nadgodziny,
  • mobbing,
  • reprezentowanie Klientów w sporach o zapłatę odszkodowania, przywrócenie do pracy, odwołanie od wypowiedzenia,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.