adw. Marta Wiaterek +48 604 324 347
adw. Marcin Duda +48 721 210 007

Zakres prowadzonej praktyki

  • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych, w tym obrona w sprawach karnych na terenie całej Polski
  • sporządzanie pism procesowych, przedsądowych wezwań do zapłaty
  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • prawo gospodarcze
  • prawo pracy
  • prawo administracyjne
  • prawo karne i prawo wykroczeń

Adwokat Marta Wiaterek świadczy usługi prawne w językach polskim i angielskim.

Wykształcenie

Mecenas Marta Wiaterek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Śląskiej, gdzie ukończyła studia magisterskie i licencjackie na kierunkach Zarządzanie i  Administracja Publiczna. Studia ukończyła z wyróżnieniem. W trakcie studiów otrzymywała stypendia naukowe za wyniki w nauce, w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Śląskim.

Doświadczenie

Adwokat Marta Wiaterek posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w praktyce, we współpracy z kancelariami adwokackimi na Śląsku i w innych regionach kraju. Posiada rozległą praktykę w zakresie uczestniczenia w postępowaniach sądowych, zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych oraz rodzinnych. Pogłębiana systematycznie wiedza z wielu dziedzin prawa pozwala jej na kompleksowe prowadzenie spraw i otwartość na  potrzeby klientów. Równocześnie angażuje się w działalność społeczną uczestnicząc w różnym zakresie w pomocy prawnej na rzecz potrzebujących.

Działalność dydaktyczna

Mecenas Marta Wiaterek wykonuje działalność dydaktyczną na  uczelniach śląskich, w tym na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim, prowadząc zajęcia z zakresu prawa cywilnego, prawa umów i prawa gospodarczego.  Ponadto podejmuje działalność naukową, uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach prawniczych oraz publikując artykuły w czasopismach naukowych, w języku polskim i angielskim.