adw. Marta Wiaterek +48 604 324 347
adw. Marcin Duda +48 721 210 007

Zakres świadczonych usług

  • obrona przed sądami wszystkich instancji,
  • opracowywanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji i innych pism na potrzeby postępowania karnego,
  • udział w postępowaniach karnych w charakterze oskarżyciela,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego, powoda i skazanego w procesach karnych,
  • wsparcie prawne dla podejrzanych lub oskarżonych,
  • doradztwo w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń i kodeksu karnego skarbowego.