adw. Marta Wiaterek +48 604 324 347
adw. Marcin Duda +48 721 210 007

Zakres świadczonych usług

  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • dochodzenia roszczeń, zadośćuczynień i odszkodowań,
  • spawy dotyczące ochrony dóbr osobistych; ochrona danych osobowych,
  • sprawy dotyczące nieruchomości, prawa lokalowego,
  • windykacja należności,
  • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
  • reprezentowanie przed sądami i organami władzy publicznej w sprawach cywilnych,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego.